พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
สืบทอดพระพุทธศาสนา
นำทางสู่การพ้นทุกข์
นำทางสู่การพ้นทุกข์

ติดต่อเรา (Contact Us)

 หากประสงค์

 1. อุปสมบท

 2. บวชพราหมณ์

 3. บวชชี

 4. ถือศีล ปฏิบัติธรรม

 5. ติดต่อสอบถามกิจกรรมงานบุญต่างๆ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Line ID : @yuk1803f

หรือโทร. 084-295-9091 ได้ทุกวัน